جمعه 2 تير 1396 _ 27 رمضان 1438 _ 23 ژوئن 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
 
دانشجویان متقاضی وام ضروری

اطلاعیه
دانشجویان متقاضی وام ضروری

ارزشیابی آموزشی

اطلاعیه
ارزشیابی آموزشی

آرشیو
 
 
خانم مژگان عباسی دانشجوی دكتراي تخصصی بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پایاننامه
خانم مژگان عباسی دانشجوی دكتراي تخصصی بیوتکنولوژی پزشكي

مورخ 24/11/95 روز یکشنبه ساعت 30/11 در کلاس 1 دانشکده پزشکی
آقای جمال محمدیان دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پایاننامه
آقای جمال محمدیان دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشكي

مورخ 95/11/17 روز یکشنبه ساعت 10 در کلاس2 دانشکده پزشکی
آرشیو
 
 

If=2/85

Biocompatible Pplymer Coated Paramagnetic Nanoparticles for Doxorubicin Delivery: Synthesis and Anticancer Effects against Human Breast Cancer Cells ...

IF=2/429

Preservation of mouse ovarian tissue follicle morphology and ultra-structure after vitrifying in biotechnological protocols

If=4/5

Immunology and vaccines and nanovaccines for Helicobacter pylori infection
آرشیو
 
 
 
 
 تازه ها
آرشیو
 
 جشنواره شهید مطهری
 
 ویژه اعضای هیئت علمی
 
 نظرسنجی
رضایت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟  
 پرسش و پاسخ
 
  امروز
جمعه
تير 1396
2
قمری:27 رمضان 1438

میلادی:23 ژوئن 2017