شنبه 4 آذر 1396 _ 06 ربيع الأول 1439 _ 25 نوامبر 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
 
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

اطلاعیه
پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

توسعه داربست های نانوفیبری مبتنی بر روغن شتر مرغ

اطلاعیه
توسعه داربست های نانوفیبری مبتنی بر روغن شتر مرغ

پژوهشگران دانشکده علوم نوین پزشکی با همکاری دانشگاه استرالیا

اطلاعیه
پژوهشگران دانشکده علوم نوین پزشکی با همکاری دانشگاه استرالیا

گروه مهندسی بافت

ژورنال کلاب
گروه مهندسی بافت

آرشیو
 
 
اولین جلسه دفاع از پایاننامه گروه مهندسی پزشکی

دفاع پایاننامه
اولین جلسه دفاع از پایاننامه گروه مهندسی پزشکی

دفاع پاياننامه آقای بهزاد عابدی دانشجوی مهندسی پزشکی
دفاع پاياننامه خانم ناهیده اسدی دانشجوی نانوتکنولوژی پزشکی

دفاع پایاننامه
دفاع پاياننامه خانم ناهیده اسدی دانشجوی نانوتکنولوژی پزشکی

مورخ 27/6/96 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در کلاس 9 دانشکده پزشکی
 خانم دیانوش فلاحتگر دانشجوی Ms.c بیوتکنولوژی پزشکی

دفاع پاياننامه
خانم دیانوش فلاحتگر دانشجوی Ms.c بیوتکنولوژی پزشکی

مورخ 96/6/15 روز چهارشنبه ساعت 12:30 در کلاس 1 دانشکده پزشکی
دفاع پاياننامه خانم مهرانفر دانشجوی Ph.D پزشكي مولکولی

دفاع پاياننامه
دفاع پاياننامه خانم مهرانفر دانشجوی Ph.D پزشكي مولکولی

مورخ 96/6/8 روز چهارشنبه ساعت 12 در کلاس 9 دانشکده پزشکی
دفاع پاياننامه آقای پیله ور دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پایاننامه
دفاع پاياننامه آقای پیله ور دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

مورخ 96/5/30 روز دوشنبه ساعت 11 در کلاس 9 دانشکده پزشکی
آرشیو
 
 

If=2/85

Biocompatible Pplymer Coated Paramagnetic Nanoparticles for Doxorubicin Delivery: Synthesis and Anticancer Effects against Human Breast Cancer Cells ...

IF=2/429

Preservation of mouse ovarian tissue follicle morphology and ultra-structure after vitrifying in biotechnological protocols

If=4/5

Immunology and vaccines and nanovaccines for Helicobacter pylori infection
آرشیو
 
 
 
 
 تازه ها
آرشیو
 
 جشنواره شهید مطهری
 
 ویژه اعضای هیئت علمی
 
 نظرسنجی
رضایت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟  
 پرسش و پاسخ
 
  امروز
شنبه
آذر 1396
4
قمری:06 ربيع الأول 1439

میلادی:25 نوامبر 2017