برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوتب دفاعیه

جلسه دفاعیه خانم مهسا رحیمی

(14)

...

دوشنبه 19 آذر 1397

دفاع پایان نامه خانم ناهید احمدیان دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

(109)

...

شنبه 20 مرداد 1397

دفاع پاياننامه آقای وفائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

(244)

مورخ 96/12/21 روز دو شنبه ساعت 13

يکشنبه 20 اسفند 1396

دفاع پاياننامه خانم کاکه برائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

(268)

مورخ 96/12/15 روز سه شنبه ساعت 12

دوشنبه 14 اسفند 1396

دفاع پاياننامه خانم سوزنگر دانشجوی Ph.D رشته پزشكي مولکولی

(291)

مورخ 96/12/8 روز سه شنبه ساعت 11

دوشنبه 7 اسفند 1396

دفاع پاياننامه خانم مقدس ثانی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(381)

مورخ 96/5/11 روز پنجشنبه ساعت 10

يکشنبه 1 بهمن 1396

دفاع پاياننامه

دفاع پاياننامه آقای داریوش نژاد دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(462)

مورخ 96/8/24 روز چهارشنبه ساعت 11

سه شنبه 23 آبان 1396

دفاع پاياننامه

دفاع پاياننامه خانم حاجیه لطفی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(438)

مورخ 96/8/23 روز سه شنبه ساعت 10

يکشنبه 21 آبان 1396

دفاع پایاننامه

خانم صدیقه فکری مقطع Ph.D بیوتکنولوژی پزشکی

(489)

روز سه شنبه مورخ 96/8/9

دوشنبه 8 آبان 1396

دفاع پایاننامه

اولین جلسه دفاع از پایاننامه گروه مهندسی پزشکی

(441)

دفاع پاياننامه آقای بهزاد عابدی دانشجوی مهندسی پزشکی

سه شنبه 28 شهريور 1396