برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آرشیو تب دفاعیه

جلسه دفاعیه خانم مهسا رحیمی

جلسه دفاعیه خانم مهسا رحیمی

(66)

...

دوشنبه 19 آذر 1397
دفاع پایان نامه خانم ناهید احمدیان دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

دفاع پایان نامه خانم ناهید احمدیان دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

(139)

...

شنبه 20 مرداد 1397
دفاع پاياننامه آقای وفائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

دفاع پاياننامه آقای وفائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

(266)

مورخ 96/12/21 روز دو شنبه ساعت 13

يکشنبه 20 اسفند 1396
دفاع پاياننامه خانم کاکه برائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

دفاع پاياننامه خانم کاکه برائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

(290)

مورخ 96/12/15 روز سه شنبه ساعت 12

دوشنبه 14 اسفند 1396
دفاع پاياننامه خانم سوزنگر دانشجوی Ph.D رشته پزشكي مولکولی

دفاع پاياننامه خانم سوزنگر دانشجوی Ph.D رشته پزشكي مولکولی

(299)

مورخ 96/12/8 روز سه شنبه ساعت 11

دوشنبه 7 اسفند 1396
دفاع پاياننامه خانم مقدس ثانی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پاياننامه خانم مقدس ثانی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(387)

مورخ 96/5/11 روز پنجشنبه ساعت 10

يکشنبه 1 بهمن 1396
دفاع پاياننامه آقای داریوش نژاد دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پاياننامه

دفاع پاياننامه آقای داریوش نژاد دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(464)

مورخ 96/8/24 روز چهارشنبه ساعت 11

سه شنبه 23 آبان 1396
دفاع پاياننامه خانم حاجیه لطفی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

دفاع پاياننامه

دفاع پاياننامه خانم حاجیه لطفی دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی پزشكي

(444)

مورخ 96/8/23 روز سه شنبه ساعت 10

يکشنبه 21 آبان 1396
 خانم صدیقه فکری مقطع Ph.D بیوتکنولوژی پزشکی

دفاع پایاننامه

خانم صدیقه فکری مقطع Ph.D بیوتکنولوژی پزشکی

(496)

روز سه شنبه مورخ 96/8/9

دوشنبه 8 آبان 1396
اولین جلسه دفاع از پایاننامه گروه مهندسی پزشکی

دفاع پایاننامه

اولین جلسه دفاع از پایاننامه گروه مهندسی پزشکی

(445)

دفاع پاياننامه آقای بهزاد عابدی دانشجوی مهندسی پزشکی

سه شنبه 28 شهريور 1396