برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

طرح درسی گروه بیوتکنولوژی پزشکی

مقطع تحصیلی نام درس نام مدرسین
کارشناسی ارشد      زیست شناسی سلولی مولکولی دکتر میلانی ، دکتر صمدی
دکتری تخصصی  زیست شناسی سلولی مولکولی دکتر میلانی ، دکتر صمدی
کارشناسی ارشد اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی دکتر پورحسن مقدم
کارشناسی ارشد مهندسی ژنتیک تئوری دکتر پورحسن مقدم
کارشناسی ارشد اصول استاندارد سازی و ایمنی فرآورده های بیولوژی دکتر پورحسن مقدم
کارشناسی ارشد مهندسی ژنتیک عملی دکتر پورحسن مقدم
کارشناسی ارشد ایمونوشیمی دکتر پورحسن مقدم
دکتری computational and systems biology دکتر پورحسن مقدم، دکتر برزگر
 

نظرسنجی