برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

طرح درس گروه نانوتکنولوژی پزشکی

مقطع تحصیلی

نام درس

نام مدرسین

کارشناسی ارشد      نانوبیومدیسین 1 دکتر مرتضی میلانی ، دکتر امیر ضارب کهن
کارشناسی ارشد      ایمنی نانوفناوری    دکتر ام لیلا مولوی، دکتر امیر ضارب کهن
دکتری تخصصی سیستم های دارورسانی داروهای هوشمند       دکتر هادی ولیزاده، سرکار خانم دکتر ذاکر میلانی، دکتر امیر ضارب کهن، دکتر فرهاد بانی
دکتری تخصصی دستکاری بیولوژیک در مقیاس نانو دکتر بانی ، دکتر ضارب کهن
کارشناسی ارشد      زیست شناسی سلولی مولکولی دکتر میلانی ، دکتر صمدی
دکتری تخصصی ژن درمانی دکتر میلانی ، دکتر خسروشاهی
دکتری تخصصی ویروس شناسی و نانوفناوری پزشکی دکتر میلانی
کارشناسی ارشد مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 
دکتر امیر ضارب کهن
کارشناسی ارشد روش ساخت نانوساختارها
 
دکتر داوران، دکتر صالحی
کارشناسی ارشد روش ساخت نانومواد
 
دکتر صالحی، دکتر بانی
دکتری نانوبیومدیسین پیشرفته دکتر داوران، دکتر صالحی، دکتر ضارب کهن، دکتر کیهان ور
دکتری روش تحقیق در نانو
 
دکتر ضارب کهن، دکتر کیهان ور
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
 
دکتر خسرو شاهی، دکتر بانی
دکتری کاربرد نانوفناوری در علوم ترمیم
 
دکتر صالحی، دکتر کیهان ور، دکتر داوران
 

نظرسنجی