برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

معاون پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده علوم نوین پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اعضا
1 آقاي دكتر امیر ضارب کهن   معاون پژوهشی گروه نانو تکنولوژی پزشکی
2 آقاي دكتر رضا رهبر قاضی معاون پژوهشی گروه سلولی کاربردی
3 آقای دکتر محمد پورحسن مقدم معاون پژوهشی گروه بیوتکنولوژی پزشکی
4 آقاي دكتر عباس کریمی معاون پژوهشی گروه پزشکی مولکولی
5  خانم دکتر طاهره قدیری معاون پژوهشی گروه علوم اعصاب
6  خانم دکتر آزاده منتصری معاون پژوهشی گروه مهندسی بافت
 
 
 

نظرسنجی