برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

کارشناس آموزش و گروه های آموزشی

نام کارمند: مینا جسور

شرح وظایف:

1-    پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری

2-    پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی معرفی شده از طرف وزارت بهداشت درمان
 
و آموزش پزشکی و خدمات آموزشی مربوط به آنها

3-    پذیرش دانشجویان ایثارگر منتقل شده بر اساس سهمیه 5% شاهد

4-    انصراف از تحصیل دانشجویان 

5-    انتقال دانشجویان به سایر دانشگاهها

6-    پذیرش دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها 

7-    میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها

8-    پذیرش دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها 

9-    خروج از کشور دانشجویان 

10-  مرخصی تحصیلی دانشجویان

11-   امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمی

12-   خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان حائئز شرایط جهت طرح الزام و عضویت در انجمن داروسازان

13-   خدمات آموزشی مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی برای اداره راهنمایی

14- هماهنگی و اجرای آزمونهای سراسری رشته های پزشکی - دستیاری پزشکی - 

دستیاری دندانپزشکی - کارشناسی ارشد - Ph.D علوم پایه

15- اعلام وضعیت تحصیلی

نظرسنجی