برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

دکترخليل انصارين

پزشکی مولکولی استاد Kansarin@yahoo.com 33355790

دکتر ابراهیم سخی نیا

بیولوژی تولید مثل دانشیار esakhinia@yahoo.co.uk

دکتر آزاده منتصری

مهندسی بافت استادیار montaseri_azi@yahoo.com

دکتر هرمز آيرملو

علوم اعصاب و شناختی دانشیار ayromlouh@thzmed.ac.ir 33342889

دکتر عباس ابراهیمی کلان

علوم اعصاب و شناختی دانشیار ebrahimiab@tbzmed.ac.ir 33377642

دکتر يداله احمدي عصر بدر

بیولوژی تولید مثل دانشیار ahmady@yahoo.com 3335732

دکتر مهداد اسمعیلی

مهندسی پزشکی استادیار mh.esmaeili.md@gmail.com

دکتر محمد اصغرزاده

بیوتکنولوژی پزشکی استاد asgharzadehmo@tbzmed.ac.ir

دکتر ابوالفضل اکبرزاده

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار akbarzadehab@tbzmed.ac.ir 33341933

دکتر یداله امیدی

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار yomidi@tbzmed.ac.ir 33367914

دکتر زهره بابالو

بیولوژی تولید مثل استاد zbabaloo@tbzmed.ac.ir

دکتر فرهاد بانی

نانوتکنولوژی پزشکی استادیار banif@tbzmed.ac.ir

دکتر علی برادر خوش فطرت

بیوتکنولوژی پزشکی دانشیار khoshfetrat@yahoo.com

دکتر ژاله برار

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار jbarar@tbzmed.ac.ir 33367914

دکتر ابوالفضل برزگر

بیوتکنولوژی پزشکی استادیار barzegar@tabrizu.ac.ir 33355790

دکتر امير بهرامي

پزشکی مولکولی استاد t.u.end.d@tbzmed.ac.ir 33355790

دکتر مریم پاشائی اصل

بیولوژی تولید مثل دانشیار pashaim@tbzmed.ac.ir 33355790

دكتر مرتضي جبارپور بنيادي

علوم اعصاب و شناختی دانشیار 33355790

دکتر رعنا جهانبان

بیوتکنولوژی پزشکی استادیار Jahanbanr@tbzmed.ac.ir

دکتر حامد حاجی پور

بیولوژی تولید مثل استادیار hajipourh@tbzmed.ac.ir

دکتر محمدسعید حجازی

پزشکی مولکولی استاد saeidhejazi@tbzmed.ac.ir 33372256

دکتر عباسعلي حسين پور فيضي

پزشکی مولکولی دانشیار hpourfeizi@tbzmed.ac.ir 33355790

دکتر کبري حمدي

بیولوژی تولید مثل دانشیار Hamdi_kobra@yahoo.com 35539161

دکتر مسعود دارابی

بیوتکنولوژی پزشکی دانشیار mdarabi@hotmail.com 33364666

دکتر سبلان دانشور

مهندسی پزشکی استادیار daneshvar@Tabrizu.ac.ir 04113393761

دکتر سودابه داوران

نانوتکنولوژی پزشکی استاد davaran@tbzmed.ac.ir 33341933

دکتر سيد حسين راستا

مهندسی پزشکی دانشیار sh_rasta@hotmail.com 33377642

دکتر محمد رحمتی

بیوتکنولوژی پزشکی استادیار rahmatibio@gmail.com 33364666

دکترعلي اکبر رحيم رحيمي

بیوتکنولوژی پزشکی استادیار rahimrahimi@hotmail.com 33364661

دکتر فریبرز رحیمی

مهندسی پزشکی استادیار fariborz.rahimi@gmail.com

دکتر محمد رضا رشیدی

نانوتکنولوژی پزشکی استاد rashidi@tbzmed.ac.ir 33357310

دکتر فاطمه رمضانی

پزشکی مولکولی استادیار ramezanif@tbzmed.ac.ir

دکتر ليلا روشنگر

بیولوژی تولید مثل استاد lroshangar@yahoo.com 33342086

دکتر رضا رهبر قاضی

علوم سلولی و کاربردی استادیار rahbarghazir@tbzmed.ac.ir

دکتر حمید سلطانی

علوم اعصاب و شناختی استادیار soltanizangbar@tbzmed.ac.ir

دکتر جعفر سلیمانی راد

مهندسی بافت استاد soleimanirj@yahoo.com 33342086

دکتر محمد سمیعی

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار Samiei.moh@Gmail.com 33355965

دکتر هادی سید عربی

مهندسی پزشکی دانشیار seyedarabi@yahoo.com 33393794

دکتر هاجر شفایی

مهندسی بافت دانشیار shafaei49@gmail.com 33342086

دکتر غفار شکوهی

علوم اعصاب و شناختی استاد shokouhigh@yahoo.com

دکتر پرویز شهابی

علوم اعصاب و شناختی استادیار parvizshahabi@gmail.com 33364664

دکتر محمدرضا‍ صادقی

پزشکی مولکولی استادیار sadeghimr@tbzmed.ac.ir

دکتر همایون صادقی بازرگانی

علوم اعصاب و شناختی استادیار homayounsb@yahoo.com

دکتر رویا صالحی

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار salehiro@tbzmed.ac.ir 33341933

دکتر ناصر صمدی

بیوتکنولوژی پزشکی دانشیار drnsamadi@yahoo.com 33355789

دکتر محمدحسين صومي

پزشکی مولکولی استاد mhosseinsina@yahoo.com 33355790

دکتر امیر ضارب کهن

نانوتکنولوژی پزشکی استادیار zarebkohana@tbzmed.ac.ir

دکتر نصرت اله ضرغامي

بیوتکنولوژی پزشکی استاد zarghami@tbzmed.ac.ir 33355788

دکتر مهناز طالبي

علوم اعصاب و شناختی دانشیار talebineuro@yahoo.com 33342889

دکتر مهدی طالبی

علوم سلولی و کاربردی استادیار talebime@tbzmed.ac.ir

دکتر علی اکبر طاهر اقدم

علوم اعصاب و شناختی استاد ayromlouh@tbzmed.ac.ir

دکتر حميد طايفي نصرآبادي

مهندسی بافت دانشیار Tayefih@yahoo.com 33355791

دکتر علی عابدالهی

مهندسی بافت دانشیار abedelahia@yahoo.com 33377644

دکتر صدیقه عبدالهی فرد

بیولوژی تولید مثل استاد Dr_s_abdollahi@yahoo.com 35539161

دکتر علیرضا علی همتی

علوم اعصاب و شناختی استادیار Hemmatti@yahoo.com

دکتر زینب علیاری

علوم سلولی و کاربردی استادیار Z_aliyari@yahoo.com

دکتر عفت علیزاده

بیوتکنولوژی پزشکی دانشیار alizadehe@tbzmed.ac.ir 33341933

دکتر شبنم فایضی

بیولوژی تولید مثل استادیار fayezish@tbzmed.ac.ir

دکتر امیر فتاحی

بیولوژی تولید مثل استادیار fattahia@tbzmed.ac.ir

دکتر صفر فرج نیا

بیوتکنولوژی پزشکی استاد farajnia@gmail.com

دکتر لعيا فرزدي

بیولوژی تولید مثل دانشیار Farzadi_29@Yahoo.com 35539161

دکتر جواد فرونچی

علوم اعصاب و شناختی استاد jfrounchi@tabrizu.ac.ir

دكتر مهدی فرهودي

علوم اعصاب و شناختی استاد Farhoudi_m@yahoo.com 33340730

دکتر عاليه قاسم زاده

بیولوژی تولید مثل دانشیار alghasemzadeh@Yahoo.Co.uk 35539161

دکتر طاهره قدیری

علوم اعصاب و شناختی استادیار ghadirit@tbzmed.ac.ir

دکتر توحید کاظمی

علوم سلولی و کاربردی استادیار kazemit@tbzmed.ac.ir

دکتر عباس کریمی

پزشکی مولکولی دانشیار karimia@tbzmed.ac.ir 33372072

دکتر احمد کشتکار

مهندسی پزشکی استاد mpp98ak@hotmail.com 33364660

دکتر پیمان کیهان ور

نانوتکنولوژی پزشکی استادیار regenerative.md@gmail.com

دکتر فائقه گلابی

مهندسی پزشکی استادیار faegheh.golabi@gmail.com

دكتر گيسو محدث

علوم اعصاب و شناختی دانشیار gmohades@yahoo.com 33364664

دکتر داريوش محمد نژاد

مهندسی بافت استادیار daryoshm44@yahoo.com 33342086

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

بیوتکنولوژی پزشکی استاد mohammadi@tabrizu.ac.ir 3392070

دکتر علی مشکینی

علوم اعصاب و شناختی استاد meshkinia@yahoo.com

دکتر سیما منصوری درخشان

بیوتکنولوژی پزشکی استادیار Mderakhshan2002@yahoo.com

دکتر ام لیلا مولوی

پزشکی مولکولی دانشیار molavio@tbzmed.ac.ir 33372250

دکتر احمد مهدی پور

مهندسی بافت استادیار mehdipoura@tbzmed.ac.ir

دکتر مهدی مهدی پور

بیولوژی تولید مثل استادیار mahdipourm@tbzmed.ac.ir

دکتر مرتضی میلانی

پزشکی مولکولی دانشیار milanimo@tbzmaed.ac.ir 33355789

دکتر بهروز نقيلي

پزشکی مولکولی استاد Naghilyb@tbzmed.ac.ir 35426070

دکتر امير محمد نوالي

مهندسی بافت دانشیار Amir_Navali@yahoo.com 33355790

دکتر محمد نوری

بیولوژی تولید مثل استاد nourimd@yahoo.com 09144054268

دکتر حجت اله نوزاد چروده

علوم سلولی و کاربردی دانشیار nazadh@tbzmed.ac.ir

دکتر بهروز نيک نفس

مهندسی بافت دانشیار Niknafsbeh@yahoo.com 33342086

دکتر بهروز نیک نفس

بیولوژی تولید مثل استاد Niknafsbeh@yahoo.com

دکتر هادی ولیزاده

نانوتکنولوژی پزشکی استاد valizadeh@tbzmed.ac.ir

دکتر حامد همیشه کار

نانوتکنولوژی پزشکی استادیار hamishehkar@gmail.com

دکتر احمد یاری خسروشاهی

نانوتکنولوژی پزشکی دانشیار Yarikhosroushahia@tbzmed.ac.ir