برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
 
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
دکترخليل  انصارين
گروه آموزشی : پزشکی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی مولکولی
تلفن : 33355790
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر ابراهیم  سخی نیا
گروه آموزشی : بیولوژی تولید مثل
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیولوژی تولید مثل
تلفن :
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر آزاده  منتصری
گروه آموزشی : مهندسی بافت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی بافت
تلفن :
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر هرمز  آيرملو
نام استاد : دکتر هرمز آيرملو
گروه آموزشی : علوم اعصاب و شناختی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم اعصاب
تلفن : 33342889
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر عباس  ابراهیمی کلان
گروه آموزشی : علوم اعصاب و شناختی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم اعصاب
تلفن : 33377642
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر يداله  احمدي عصر بدر
گروه آموزشی : بیولوژی تولید مثل
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیولوژی تولید مثل
تلفن : 3335732
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر محمد رضا اردلان
گروه آموزشی : پزشکی مولکولی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی مولکولی
تلفن :
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/Mohammad. Reza Ardalan
ایمیل :
دکتر مهداد اسمعیلی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
تلفن :
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/Mahdad Esmaeili
ایمیل :
دکتر محمد اصغرزاده
گروه آموزشی : بیوتکنولوژی پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی وابسته
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی پزشکی
تلفن :
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
دکتر ابوالفضل  اکبرزاده
گروه آموزشی : نانوتکنولوژی پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نانوبیوتکنولوژی
تلفن : 33341933
صفحه اصلی : http://adv-fac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :