برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395
کد 354

دفاع پایاننامه

خانم رقیه شیر ولیلو جهت اخذ درجه دكتراي تخصصی پزشکی مولکولیدفاع پایاننامه سرکار خانم رقیه شیر ولیلو جهت اخذ درجه دكتراي تخصصی پزشکی مولکولی تحت عنوان
"ارزیابی سطح بیان آنکومیرهای mir-10b و mir-3526 و میکروRNAهای تومورساپرسور mir-30a و mir-1 در بیماران سرطان ریه"


اساتید محترم راهنما:
دکتر نصرت‌اله ضرغامی، دکتر خلیل انصارین
اساتید محترم مشاور:
دکتر سیدابوالقاسم محمدی، دکتر ابوالفضل برزگر

مکان : کلاس 8 دانشکده پزشکی
زمان: 95/12/14 ساعت 12