برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397
کد 488

هفتمین جلسه اعتبارسنجی

97/08/21
هفتمین جلسه اعتبار بخشی مورخ 97/08/21

جلسه بازدید در ساعت 9صبح با حضور نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه سرکار خانم چمنیان و اعضای محترم کمیته اعتبار بخشی دانشکده آغاز و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه وب سایت دانشکده مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از اشکالات جزئی مقرر گردید رفع گردد.
مستندات مربوط به حوزه آموزش هم به صورت مکتوب و هم به صورت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا 10 روز آینده سنجه های مربوط به روند رو به رشد به صورت نمودار طراحی گردد .
مقرر گردید روشهای نوین آموزش از گروههای آموزشی استعلام گردد و مستندات مربوط آماده گردد . 
مقرر گردید در حوزه آموزش صورتجلسه های مربوط به نحوه نمره گذاری سوالات تشریحی دروس نظری در مستندات گذاشته شود.
پس از بررسی حوزه آموزش ، مستندات مربوط به حوزه رسالت و اهداف دانشکده بررسی شد و مقرر گردید ابلاغ اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی در داخل مستندات گذاشته شود.
پس از بررسی حوزه آموزش و رسالت ، حوزه منابع و امکانات و حوزه هیئت علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس از بررسی تمامی مستندات مقرر گردید در قسمت منابع و امکانات ، استانداردهای فضا ها نیز لحاظ گردد و فایل الکترونیکی تا 10 روز آینده آماده گردد.
با توجه به بازدید حوزه ریاست دانشگاه در آذر ماه سال جاری، مقرر گردید بعد از رفع نواقص ، سرکار خانم چمنیان دعوت گردیده و مورد ارزیابی قرار دهند.

حاضرین:
آقای دکتر نصرت اله ضرغامی(معاون آموزشی دانشکده)، آقای دکتر حمید طایفی(معاون اداری و مالی دانشکده )، سرکار خانم چمنیان( نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه)، آقای دکتر فرهاد بانی( رئیس آموزش دانشکده و مسئول EDO)، خانم رقیه حسن خانی ( رئیس امور عمومی دانشکده)، خانم فهیمه ولیزاده آذر ( کارگزین دانشکده)،خانم پریناز سرخابی ( کارشناس IT) ، خانم مینا جسور (کارشناس آموزش ) .