برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398
کد 539

جلسه ساعت 9 صبح باحضور ریاست محترم دانشکده ، نماینده محترم معاونت آموزشی دانشگاه،معاون محترم تحقیقات فناوری دانشکده ،رئیس محترم EDO و آموزش دانشکده، رئیس محترم امور عمومی دانشکده، مسئول ساماندهی سایت، رئیس آزمایشگاه، کارشناسIT  و سایت دانشکده، کارگزینی دانشکده و کارشناس آموزش دانشکده برگزار گردید.
در ابتدای جلسه خانم چمنیان در خصوص اعتبار بخشی دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند و در مورد برگزاری جلسات در خصوص لزوم آگاهی اعضای هیئت علمی و دانشجویان که در صورت مصاحبه حتما باید در جریان باشند، تأکید نمودند.
خانم چمنیان در خصوص حوزه رسالت و مدیریت توضیحاتی را ارائه نمودند و با توجه به تغییر ریاست دانشکده در سال جاری لزوم تهیه شیوه نامه جدید و تکمیل میزان پیشرفت برنامه استراتژی و برروزرسانی آن تاکید شد. و همچنین مقرر گردید برای هر سنجه sample  ارائه گردد.
همچنین مقرر گردید SP دانشکده مورد بازبینی کلی گردد.
مقرر گردید حوزه هیئت علمی با توجه به تغییرات موجود بروزرسانی گردد. مسئول حوزه هیئت علمی خانم حسن خانی  و خانم ولیزاده کارشناس هیئت علمی و حوزه منابع و امکانات تعیین گردیدند.
در خصوص  حوزه آموزش  مقرر گردید تمامی مستندات با مسئولیت آقای دکتر بانی و کارشناس آموزش خانم جسور برروزرسانی گردد،و همچنین نامه ای به معاونت آموزشی دانشگاه و مسئول بسته کارگروه آموزش در خصوص برگزاری کارگاه تحلیل آزمون تشریحی ارسال گردد.
مقرر گردید تا جلسه بعدی تغییرات لازم صورت گیرد و زمان برگزاری جلسه بعدی روز پنج شنبه مورخ 4/7/98 ساعت 9 صبح برگزار گردد.
 
حاضرین جلسه: آقای دکتر میلانی، خانم دکتر چمنیان، آقای دکتر عابدالهی، آقای دکتر بانی، خانم حسن خانی، آقای دکتر مهدی پور، آقای دکتر اسمعیلی، خانم ولیزاده، خانم امامی، خانم جسور