برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر ناصر صمدی شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04133355789 شمــاره فـکـس : 04133355789
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : معاونت آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر نصرت اله ضرغامی شماره داخلــی : 603
شماره مستقیم : 04133355788 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : رئیس امور عمومی
اسامـی افــــراد : رقیه حسن خانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133355791 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول امور مالی
اسامـی افــــراد : حسین رادپور شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04133377640 شمــاره فـکـس : 04133377640
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : حکیمه عباسی - مینا جسور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133355790 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس امور دانشجوئی
اسامـی افــــراد : الهام تقی زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133355790 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : پریناز سرخابی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133340644 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول کتابخانه
اسامـی افــــراد : منیره پورحسین کیهانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133340644 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : رئیس آموزش
اسامـی افــــراد : دکتر ابوالفضل اکبرزاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133341933 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : دکتر مرتضی میلانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133377642 شمــاره فـکـس :
 
 

دفترچه تلفن