برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

گروه نانو تکنولوژی پزشکی

نانوفناوری پزشکی ( Medical Nanotechnology)

      نانوفناوری پزشکی یکی از علوم بین رشته ای نسبتا تازه متولد شده می باشد که تمامی علم شیمی، بخش اعظم علم  فیزیک، علم مواد، بیولوژی، فیزیولوژی و تمامی پزشکی را شامل می گردد. می توان اذعان نمود که این علم به معنایی دیگر پزشکی نوین است، زیرا رسالت متخصصین این رشته طراحی، ساخت و به کار گیری نانومواد و ابزارهای ساخته شده با استفاده از این فناوری در شناسایی و درمان بیماریهای مختلفی است که امروزه انسان با آنها دست به گریبان می باشد. این علم قابلیت استفاده در حوزه های مختلف پزشکی از جمله بهداشت محیط زیست، علوم ترمیم، سیستم های نوین و هوشمند دارورسانی و غیره تحولات شگرفی را ایجاد کرده است.

       مدیر گروه:                                            :Head of Department
          سرکار خانم دکتر سودابه داوران                                          Prof. Soodabeh Davaran
          دکتری شیمی پلیمر (نانوبیومواد)-استاد                                              Nanobiomaterials     

     Davaran@tbzmed.ac.ir     معاون آموزشی گروه:            Educational Assistant of Department 
       جناب آقای دکتر فرهاد بانی                                                                  Dr. Farhad Bani   
         دکتری نانوبیوتکنولوژی- استادیار                                                 Nanobiotechnology

    
  banif@tbzmed.ac.ir
                            معاون پژوهشی گروه:               Research Assistant of Department
  جناب آقای دکتر امیر ضارب کهن                                                Dr. Amir Zarebkohan

    دکتری نانوفناوری پزشکی- استادیار                                  Medical Nanotechnology

  zarebkohana@tbzmed.ac.ir

 

نظرسنجی