برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

.

گروه علوم اعصاب

با عنایت بر اهمیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین رشته ای، جهت توسعه علمی، خلاقیت و نوآوری در عرصه علوم اعصاب، بدنبال کسب مجوز تاسیس دانشکده علوم نوین پزشکی در سال 1388 با همت جناب آقای دکتر یدا... امیدی، گروه علوم اعصاب تشکیل یافت و درخواست راه اندازی رشته علوم اعصاب انجام گرفت. بدنبال اختصاص فضای مناسب به دانشکده علوم نوین پزشکی و شکل گیری رسمی آن با ریاست جناب آقای دکتر ناصر صمدی از سال 1390 تشکیل گروه علوم اعصاب در هیات ممیزه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و با سرپرستی آقای دکتر مهدی فرهودی جلسات مرتب گروه، با همکاری گروههای نورولوژی، فیزیولوژی، جراحی مغز، آناتومی، الکترونیک، ژنتیک و اپیدمیولوژی برای تدوین برنامه استراتژیک گروه برگزار گردید و در خواست تاسیس رشته به طور جدی در برنامه کاری قرار گرفت و سرانجام بطور رسمی تاسیس رشته علوم اعصاب تصویب گردید و جذب دانشجوی PhD علوم اعصاب در بهمن 1393 در برنامه کاری قرارگرفت.


مدیر گروه : خانم دکتر طاهره قدیری

معاونت پژوهشی گروه: خانم دکتر طاهره قدیری

معاونت آموزشی گروه: خانم دکتر طاهره قدیری

 

  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی
             
 اتوماسیون تغذیه                     پژوهان                            سامانه سما                      اتوماسیون اداری                سامانه تدارکات
                                                                                                           

نظرسنجی