برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

کارشناس امور دانشجویی

نام کارمند:الهام تقی زاده

شرح وظایف:

 1- برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.

3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.

4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.

5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.

6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.

7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.

11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.

12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.

14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.

15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.

16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .

17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.

18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

  • ویرایش شده
  • توسط

نظرسنجی