برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آرایش دروس گروه های آموزشی

ردیف        دانلود آرایش دروس گروه های آموزشی                                                      
1 آرایش دروس گروه بیوتکنولوژی پزشکی
2 آرایش دروس گروه نانوتکنولوژی پزشکی
3 آرایش دروس گروه  پزشکی مولکولی
4 آرایش دروس گروه مهندسی بافت
5 آرایش دروس گروه بیولوژی تولید مثل
6 آرایش دروس گروه علوم اعصاب و شناختی
7 آرایش دروس گروه مهندسی پزشکی
8 آرایش دروس گروه علوم سلولی کاربردی