برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

کمیته اخلاق

1 راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی دریافت
  راهنمای اخلاق تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی  
  ملاظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
  راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  
  ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
  چک لیست ملاحضات اخلاقی در طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی  
  سیاست های پژوهشی در جهت ارتقا رعایت استانداردهای اخلاق  
  فرم ملاحضات اخلاقی  
  فرم رضایت آگاهانه  
  دستورالعمل مراقبت  
  آئین نامه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور  
  سیاست های پژوهشی در جهت رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش  
  آئین نامه  شورا پژوهشی در خصوص حداقل زمان بین تصویب و دفاع از پایان نامه  
  آئین نامه  مصوبات کمیته ملی اخلاق در پژوهش  
  کدهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی  
 
  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی