برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آیین نامه های پایان نامه

1

فرایند ورود اطلاعات پایان نامه در مخزن دانش

دریافت

2

آئین نامه تجمیع شده پایان نامه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دریافت

3

فلوچارت ثبت پایان نامه

دریافت

4

فلوچارت دفاع از پایاننامه

دریافت

5

فرم انتشار الکترونیکی پایان نامه در مخزن دانش

دریافت

6

چهارچوب آیین نامه مصوب جلسه 788

 

7

راهنمای تهیه کاربست ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

8

فرم خلاصه خبر جهت ارائه در ججلسه دفاع از پایاننامه 

 
 
  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی