برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

فرم های پژوهش

1

 فرم درخواست شرکت در همایش خارج کشور

دریافت

2

فرمنامه مدیر گروه جهت صدور حکم در همایش خارج کشور

دریافت

3

فرم گزارش شرکت در همایش خارجی

دریافت

4

فرم موافقت مدیر گروه جهت شرکت ھمایش ھای علمی خارج ازکشور

دریافت

5

فرم درخواست شرکت در همایشهای علمی داخل کشور

دریافت

7

رضایی آگاهانه در طرحهای تحقیقاتی

دریافت

8

 چك ليست بررسي پروپوزال پايان نامه توسط معاونين پژوهشي گروههاي آموزشي

دریافت

9  

تعهد پژوهشگر

دریافت

 
  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی