برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آزمایشگاه تخصصی شماره سه

آزمایشگاه تخصصی شماره سه از جمله آزمایشگاه های آموزشی تحقیقاتی دانشکده می باشد. مهمترین ایستگاه این آزمایشگاه ایستگاه سنتز نانو مواد است که مجهز به سیستم گاز نیتروژن می باشد. کارشناسان مسئول این آزمایشگاه خانم مهندس الهام عباسی و خانم مهندس رویا هریزچی قدیم می باشند که دانشجویان و محققین محترم می توانند امور تحقیقاتی مربوط به این آزمایشگاه را با ایشان هماهنگ نمایند.لیست تجهیزات آزمایشگاه تخصصی شماره سه به شرح زیر می باشد:
 

 

  1. سیستم سنتز

  2. اسپکتروفتومتر دو پرتوی

  3. روتاری

  4. شیکر انکوباتور

  5. سانتریفیوژ فالکون دار

  6. pH متر

  7. هیتر

  • ویرایش شده
  • توسط