برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آزمایشگاه تخصصی شماره یک

آزمایشگاه تخصصی شماره یک (در حال تجهیز) یکی از آزمایشگاه های آموزشی تحقیقاتی دانشکده می باشد که با توجه به نیازهای آموزشی پژوهشی تکمیل و راه اندازی خواهد شد. مهمترین ایستگاهی که در این آزمایشگاه مستقر خواهد شد ایستگاه مطالعات هیستولوژیکی و ایمونوهیستوشیمی می باشد و دانشجویان و محققین محترم قادر خواهند بود نمونه های بافتی خود را از ابتدا تا انتهای روند پروسسینگ بافتی و رنگ آمیزی و آنالیز بافتی، در همین آزمایشگاه و ایستگاه به انجام برسانند. در ادامه، سایر تجهیزات و ایستگاه های مربوط به مطالعات هیستولوژیکی از قبیل تنسیومتری و ... در این آزمایشگاه استقرار خواهد یافت.

کارشناس مسئول این آزمایشگاه خانم مهندس امانی می باشند و دانشجویان و محققین محترم می توانند امور تحقیقاتی مربوط به این آزمایشگاه را با ایشان هماهنگ نمایند.
لیست تجهیزات آزمایشگاه تخصصی شماره یک به شرح زیر می باشد:

  1. میکروتوم

  2. آون

  • ویرایش شده
  • توسط