برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

تاریخچه آزمایشگاه

آزمایشگاه های دانشکده علوم نوین پزشکی یکی از بنیان های اساسی دانشکده به شمار می رود که همزمان با تشکیل دانشکده بدلیل اساس تحقیقاتی دانشکده و ضرورت وجودی آزمایشگاه های تحقیقاتی جهت انجام امور پایاننامه ای دانشجویان دانشکده آغاز به فعالیت نمود. در بدو تاسیس دانشکده، دانشجویان و محققین با حضور و فعالیت در دو آزمایشگاه تخصصی دانشکده بخش های آزمایشگاهی مطالعات خود را به انجام می رساندند. با انتقال دانشکده به ساختمان جدید (داروسازی سابق)، رفته رفته بر تعداد آزمایشگاه های دانشکده افزون گشت. در حال حاضر، این دانشکده در کنار نه آزمایشگاه تخصصی با آزمایشات متعدد مولکولی، سلولی و بافتی، محل نگهداری و مطالعه و جراحی بروی حیوانات آزمایشگاهی را نیز به مجموعه خود افزوده است تا در کنار انجام مطالعات برون تنی، انجام مطالعه بصورت درون تنی نیز برای محققین فراهم گردد. هر آزمایشگاه بصورت ایستگاه های اختصاصی برای هر تست آزمایشگاهی طبقه بندی شده است. این آزمایشگاه ها استفاده از بعضی از دستگاه های خود را در قالب قوانین آزمایشگاه های جامع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای امور تحقیقاتی دانشجویان و اساتید خارج از دانشکده نیز امکان پذیر کرده است.
هدف این مجموعه آزمایشگاهی، تعالی علم و تولید دانش در سایه استفاده از تجهیزات و امکانات مرتبط با گروه های مختلف آموزشی دانشکده بوده و مسئولین دانشکده از حضور سایر همکاران و دانشجویان در اقصی نقاط کشور برای فعالیت در این آزمایشگاه ها استقبال می نمایند.
محققین محترم می توانند پس از دریافت کد اخلاق از کمیته اخلاق دانشگاه و هماهنگی با مسئولین، اقدام به استفاده از آزمایشگاه ها بنمایند.
آزمایشگاه های دانشکده علوم نوین پزشکی یکی از بنیان های اساسی دانشکده به شمار می رود که همزمان با تشکیل دانشکده بدلیل اساس تحقیقاتی دانشکده و ضرورت وجودی آزمایشگاه های تحقیقاتی جهت انجام امور پایاننامه ای دانشجویان دانشکده آغاز به فعالیت نمود. در بدو تاسیس دانشکده، دانشجویان و محققین با حضور و فعالیت در دو آزمایشگاه تخصصی دانشکده بخش های آزمایشگاهی مطالعات خود را به انجام می رساندند. با انتقال دانشکده به ساختمان جدید (داروسازی سابق)، رفته رفته بر تعداد آزمایشگاه های دانشکده افزون گشت. در حال حاضر، این دانشکده در کنار نه آزمایشگاه تخصصی با آزمایشات متعدد مولکولی، سلولی و بافتی، محل نگهداری و مطالعه و جراحی بروی حیوانات آزمایشگاهی را نیز به مجموعه خود افزوده است تا در کنار انجام مطالعات برون تنی، انجام مطالعه بصورت درون تنی نیز برای محققین فراهم گردد. هر آزمایشگاه بصورت ایستگاه های اختصاصی برای هر تست آزمایشگاهی طبقه بندی شده است. این آزمایشگاه ها استفاده از بعضی از دستگاه های خود را در قالب قوانین آزمایشگاه های جامع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای امور تحقیقاتی دانشجویان و اساتید خارج از دانشکده نیز امکان پذیر کرده است.
هدف این مجموعه آزمایشگاهی، تعالی علم و تولید دانش در سایه استفاده از تجهیزات و امکانات مرتبط با گروه های مختلف آموزشی دانشکده بوده و مسئولین دانشکده از حضور سایر همکاران و دانشجویان در اقصی نقاط کشور برای فعالیت در این آزمایشگاه ها استقبال می نمایند.
محققین محترم می توانند پس از دریافت کد اخلاق از کمیته اخلاق دانشگاه و هماهنگی با مسئولین، اقدام به استفاده از آزمایشگاه ها بنمایند. 

  • ویرایش شده
  • توسط