يکشنبه 3 تير 1397 _ 09 شوال 1439 _ 24 ژوئن 2018
جستجو :
  گروه بیوتکنولوژی پزشکی

 

زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)

 

هر چند می توان تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی پزشکی بیان کرد اما به اختصار بیوتکنولوژی پزشکی به مفهوم استفاده از ارگانیسم ها و سیستم های زنده جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها می باشد.  تامین سلامت و بهداشت جهانی بشراز طریق تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب، دستیابی به روش‌های درمانی کم‌هزینه تر و ایمن تر ، تشخیص سریع‌تر و مؤثرتر بیماری‌ها  از وظایف  بیوتکنولوژی پزشکی  است. مسلح شدن به این دانش می تواند تا حد زیاد در علم پزشکی راهگشای مشکلات  باشد.

مدیر گروه:  آقای دکتر نصرت اله ضرغامی
معاون پژوهشی گروه: آقای دکتر محمد پور حسن مقدم
معاون آموزشی گروه: خانم دکتر عفت علیزاده