برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398
کد 540
 
جلسه ساعت 10 صبح  با حضور ریاست محترم دانشکده، رئیس محترم آموزش، آقای دکتر اسمعیلی، خانم امامی، خانم جسور و آقای دکتر رحمتی معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
حوزه های آموزش، مدیریت و امکانات و هیئت علمی سال 97 بررسی و مقرر گردید سنجه های هر حوزه بروزرسانی گردد.
جناب آقای دکتر بانی در خصوص تمامی حوزه ها و روند پیشرفت کار در طول سال 97  توضیحاتی را ارائه نمودند و در خصوص حوزه ها دوباره تصمیم گیری گردید.
  1. حوزه آموزش:                 مسئول: آقای دکتر بانی                                      کارشناس: خانم جسور
  2. حوزه مدیریت و رسالت:    مسئول: آقای دکترمیلانی                                    کارشناس: خانم جسور
  3. حوزه منابع و امکانات       مسئول: آقای دکتر میلانی                                   کارشناس: خانم ولیزاده
  4. حوزه هیئت علمی          مسئول: خانم حسن خانی                                  کارشناس: خانم ولیزاده

آقایان و خانم ها: دکتر میلانی، دکتر رحمتی، دکتر دکتر بانی، دکتر اسمعیلی، خانم امامی، خانم جسور
حاضرین جلسه:
مقرر گردید جلسه ای روز پنج شنبه مورخ 28/6/98 ساعت 9 صبح با حضور نمایندگان معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردد و موارد بروزرسانی مخصوصا طرح های درسی با فرمت جدید ارائه گردد. 
آلبوم تصاویر عکس روز