برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اعضا

1

 دكتر مرتضی میلانی

ریاست دانشکده

2

دكتر عباس ابراهیمی کلان

معاون آموزشی

3

 دکتر عفت علیزاده

معاون پژوهشی و مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی

4

دکتر محمد کریمی پور

مدیر گروه سلولی کاربردی

5

 دكتر احمد مهدی پور

مدیر گروه مهندسی بافت

6

 دکتر محمد نوری

مدیر گروه بیولوژی تولید مثل

7

دكتر طاهره قدیری

مدیر گروه علوم اعصاب

8

 دكتر عباس کریمی

مدیر گروه پرشکی مولکولی

9

 دكتر فرهاد بانی

مدیر گروه نانوتکنولوژی

10

 دكتر مهداد اسمعیلی

مدیر گروه مهندسی پزشکی   

 

 

 

  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی