برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیSchool Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اعضا

1

آقاي دكتر ناصر صمدي 

ریاست دانشکده

2

آقاي دكتر نصرت اله ضرغامي 

معاون آموزشی

3

آقای دکتر علی عابد الهی

معاون پژوهشی

4

آقاي دكتر حميد طايفي نصر آبادی

معاون اداری و مالی

5

آقاي دكتر بهروز نیک نفس

مدیر گروه مهندسی بافت

6

آقای دکتر محمد نوری

مدیر گروه بیولوژی تولید مثل

7

آقاي دكتر مهدی فرهودي

مدیر گروه علوم اعصاب

8

آقاي دكتر محمد سعيد حجازي

مدیر گروه پرشکی مولکولی

9

خانم دكتر سودابه داوران

مدیر گروه نانوتکنولوژی

10

آقاي دكتر سید حسین راستا

مدیر گروه مهندسی پزشکی

11 آقای دکتر حجت اله نوزاد  مدیر گروه سلولی کاربردی

 

نظرسنجی