برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

آزمایشگاه تخصصی شماره دو

آزمایشگاه تخصصی شماره دو از جمله آزمایشگاه های آموزشی تحقیقاتی دانشکده می باشد. مهمترین ایستگاه این آزمایشگاه ایستگاه فریز درایر و سنتز نانو فایبر (الکترواسپینینگ) می باشد. کارشناسان مسئول این آزمایشگاه خانم مهندس الهام عباسی و خانم مهندس رویا هریزچی قدیم می باشند که دانشجویان و محققین می توانند امور تحقیقاتی مربوط به این آزمایشگاه را با ایشان هماهنگ نمایند. لیست تجهیزات آزمایشگاه تخصصی شماره دو به شرح زیر می باشد:

  1. فریز درایر

  2. دستگاه الکتروریس

  3. سونیکاتور

  4. آون خلاء

  5. حمام اولتراسونیک

  • ویرایش شده
  • توسط