برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : معاونت آموزشی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر عباس ابراهیمی شماره داخلــی : 603
شماره مستقیم : 33355788 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : رئیس امور عمومی
اسامـی افــــراد : آقای علی اکبر پور محمد شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33355791 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول امور مالی
اسامـی افــــراد : آقای حسین رادپور شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 33250635 شمــاره فـکـس : 33377640
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : خانم حکیمه عباسی - خانم مینا جسور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33355790 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس امور دانشجوئی
اسامـی افــــراد : خانم الهام تقی زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33355790 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم مریم انصاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33368890 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول کتابخانه
اسامـی افــــراد : خانم منیره پورحسین کیهانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33368891 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر احمد مهدی پور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33377642 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : خانم اعظم غلامحسنی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33368890 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده علوم نوین پزشکی قسمت یا واحـد : کارپردازی
اسامـی افــــراد : آقای غلامرضا نقی زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33377643 شمــاره فـکـس : 33377643
 
 

دفترچه تلفن


                                                                        

 
 
 
 

 
  • ویرایش شده
  • توسط پریناز سرخابی