برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده علوم نوین پزشکیFaculty Of Advanced Medical Sciences

فهرست اصلی

.

گروه پزشکی مولکولی

پزشکی مولکولی یکی از رشته ­های جدید و بین رشته ای علوم پایه پزشکی هست که رابط علوم پایه و بالینی می باشد. پزشکی مولکولی با مطالعات بر روی اساس و مکانیسم های مولکولی، اپی­ژنتیکی و سلولی بیماریها از قبیل سرطان، بیماری های قلب و عروق، درماتولوژی، روماتولوژی، عفونی و مولکولار اپیدمیولوژی بیماری ها سر و کار دارد. همچنین فراگیران این رشته می توانند با روش ها و تکنیک های نوین گامی جدیدی را در تشخیص مولکولی و روشهای درمانی بیماری های مولتی فاکتوریال ارائه دهند.
کوریکولوم آموزشی این رشته با ارئه دروس بالینی و پایه سعی دارد با به کارگیری دانش بیوانفورماتیک، ژنتیک مولکولی پزشکی، انکولوژی مولکولی، ایمنولوژی مولکولی، بیوفیزیک و فناوری نانو، استراتژی های تشخیصی و درمانی مبتنی بر پزشکی شخصی را به جامعه پزشکی ارائه دهد.


مدیر  گروه :دکتر عباس کریمی
معاون آموزشی گروه پزشکی مولکولی: دکتر فاطمه رمضانی
معاون پژوهشی گروه پزشکی مولکولی: دکتر محمدرضا صادقی
 

  • ویرایش شده
  • توسط سپیده امامی

                
اتوماسیون تغذیه              پژوهان                 سامانه سما              اتوماسیون اداری                سامانه تدارکات             سامانه نوید
                                                                                                           

نظرسنجی